Laatste mogelijkheid: Heeft u uw declaratie van 2019 in TEM 1.0 al ingediend?

Eind 2019 is de overgang van TEM 1.0 naar 2.0 afgerond. Zoals eerder gecommuniceerd zal het indienen van declaraties in TEM 1.0 per 20 februari 2020 niet meer mogelijk zijn.

Deelnemers die nog een declaratie in TEM 1.0 hebben openstaan krijgen tot 20 februari 2020 de tijd hun declaratie alsnog af te ronden. In geval de declaratie feitelijk een vordering betreft in verband met een eerder toegekend voorschot zal dit bedrag gevorderd worden op het moment dat de declaratie niet is ingediend door de deelnemer.

Na 20 februari 2020 blijft het wel mogelijk uw reis- en declaratiehistorie in TEM 1.0 in te zien.