Heeft u uw declaratie van 2019 in TEM al ingediend?

Begin december 2019 is volgens plan de upgrade van TEM 1.0 naar 2.0 afgerond. Bij de uitrol is aangegeven dat deelnemers declaraties voor de overgang naar TEM 2.0 moeten afronden en indienen. Als extraatje was het daarna tijdelijk mogelijk om via een speciale werkinstructie naast de oude reis- en declaratiegegevens in te zien, ook TEM 1.0 declaraties af te ronden en in te dienen.

Het afronden en indienen van declaraties in TEM 1.0 zal per 20 februari 2020 niet meer mogelijk zijn. Het aanmaken van een nieuwe reisaanvraag in TEM 1.0 is al niet meer mogelijk. Deelnemers die nog een declaratie in TEM 1.0 hebben openstaan worden hier individueel aan herinnerd en krijgen tot 20 februari 2020 de tijd hun declaratie alsnog af te ronden. In geval de declaratie feitelijk een vordering betreft in verband met een eerder toegekend voorschot dan zal dit bedrag gevorderd worden op het moment dat de declaratie niet is ingediend door de deelnemer.

Na 20 februari 2020 blijft het wel mogelijk uw reis- en declaratiehistorie in TEM 1.0 in te zien.