Laatste betaaldata 2019

Vanwege de jaarafsluiting bij P-Direkt kan er bij de uitbetaling van voorschotten en declaraties rond het jaareinde enige vertraging ontstaan.

TEM zelf blijft gewoon beschikbaar dus voorschotten en declaraties kunt u wel gewoon indienen.  

In de periode van medio december 2019 tot medio januari 2020 geldt de jaarafsluiting bij de Financiële Administratie. Informeer binnen uw eigen organisatie voor de exacte periode.

Betalingen (e-facturen en declaraties van externen) in deze periode worden pas na half januari 2020 verwerkt en uitbetaald.