Internationaal onderwijs in Den Haag

Bij het internationaal onderwijs in Den Haag en omgeving ontstaat krapte in het aanbod. Met name de International School of The Hague (ISH) heeft op dit moment geen plek meer in de bovenbouw en de wachtlijsten zijn lang. Er wordt door de ISH aangegeven dat inschrijven geen zin meer heeft. Ook de American School of The Hague (ASH) heeft wachtlijsten, met name in de bovenbouw.

We roepen u daarom nu alvast op om u te verdiepen in alternatieve opties, denk daarbij aan de overstap naar regulier Nederlands onderwijs, eventueel het tweetalig onderwijs maar ook internationale scholen buiten Den Haag in overweging te nemen.

Meer informatie vindt u in het berichtenverkeer* (van 3W, verzonden op 18 april 2019).

*vanwege het vertrouwelijke karakter van dit medium kunnen wij geen directe link maken