Inwerkingtreding DBZV 2018

Het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2018 (DBZV 2018) treedt met ingang van 1 juni 2019 in werking. Vanaf 1 juni 2019 ontvangt u uw buitenlandvergoeding op basis van het DBZV 2018.

Alle medewerkers die op 1 juni 2019 op een post zijn geplaatst ontvangen van 3W naar verwachting in juli een berekening of zij voor de overgangsmaatregel buitenlandvergoedingen in aanmerking komen.

Meer informatie vindt u in het berichtenverkeer* (van HDPO-Contactpunt, verzonden op 7 mei 2019).

*vanwege het vertrouwelijke karakter van dit medium kunnen wij geen directe link maken