Uitbreiding van de 3W dienstverlening NAF-regio

Per 15 april 2019 gaat 3W de dienstverlening uitbreiden in de NAF-regio.

Factsheets

In een Nederlandstalige en Engelstalige Factsheet leggen wij uit wat de gevolgen zijn van de taakspecialistie voor de NAF-regio. In de factsheet leest u wie wat doet op het gebied van HR werkzaamheden lokale medewerkers, dienstwoningen en dienstauto's.

Download de factsheets! U vindt deze documenten hieronder.