Uitbreiding van de 3W dienstverlening MIO-regio

Per 22 april 2018 gaat 3W de dienstverlening uitbreiden in de MIO-regio.

Factsheets

In een Nederlandstalige en Engelstalige Factsheet leggen wij uit wat de gevolgen zijn van de taakspecialistie voor de MIO-regio. In de factsheet leest u wie wat doet op het gebied van HR werkzaamheden lokale medewerkers, dienstwoningen en dienstauto's.

Download de factsheets! U vindt deze documenten hieronder.